Algemene Voorwaarden Echopraktijk Liva

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle betrekkingen, reserveringen en diensten tussen Echopraktijk Liva gevestigd aan de prof. Asserlaan 1, 2251 CL te Voorschoten, KvK geregistreerd onder nummer 72929367, en haar opdrachtgever,  klant en of cliënte, verder te benoemen als klant.

Alle klanten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

 

Afspraak

De opdracht of boeking is pas bevestigd indien de klant een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen via email. Daarmee zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Indien de klant niet op tijd is voor de afspraak gaat dit van de duur van de afspraak af.

 

Annulering

Indien de klant de afspraak wilt afzeggen dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren per email. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, of indien de klant niet op de afspraak, zoals vermeld in de bevestigingsmail, verschijnt dan wordt de ingeboekte echo volledig in rekening gebracht.

Mocht de klant onverwachts verhinderd zijn, dan kan de afspraak verzet worden naar een ander tijdstip, mits verwittiging per email tenminste 24 uur voor de aanvankelijke afspraak. Wanneer dit niet is gebeurd kan de afspraak niet verzet worden. Wanneer de klant dan niet komt zal de echo alsnog in rekening gebracht worden.

Indien de klant een echopakket heeft gekocht en door zwangerschap gerelateerde redenen niet kan komen (bijv. bij een miskraam, vroeggeboorte, afwijking bij de baby of ziekenhuis opname) dan zal er een restitutie plaats vinden na overhandiging van een medische verklaring.

 

Overmacht

Indien Echopraktijk Liva na het maken van een afspraak niet in staat is om de overeengekomen prestatie te leveren, dan zal zij de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren per mail of telefoon. Er zal in overleg een nieuwe afspraak ingepland worden. Klanten kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van financiële compensatie.

 

Kwaliteit

Daar het uiteindelijke resultaat van de echo – zeker in geval van drie en vier-dimensionale (3/4D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, de hoeveelheid vruchtwater en het postuur van de moeder kan er door Echopraktijk Liva geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties zullen niet plaatsvinden.

Indien er geen goed beeld te verkrijgen is door bijvoorbeeld de ligging van de ongeborene, wat beoordeeld wordt door de echoscopist, wordt een herhalingsafspraak gemaakt. Dit is binnen twee weken na de oorspronkelijke afspraak. Er wordt, indien nodig, per echo maximaal één keer een herhalingsafspraak gemaakt. Aan de herhalingsecho zijn geen kosten verbonden. Deze regeling is niet van toepassing op de ‘3D echo KORT’.

 

Een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij de moeder of het ongeboren kindje tijdens alle pretecho’s. Indien er sprake mocht zijn van een, naar Echopraktijk Liva’s inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de klant terugkoppelen aan haar behandeld arts of verloskundige.

Vertrouwelijkheid

Echopraktijk Liva verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het bezoek wordt verkregen.

 

USB-stick

De USB-stick die gekocht is via Echopraktijk Liva wordt eenmalig door Echopraktijk Liva gebruikt. In verband met de veiligheid van het  echoapparaat kan een eigen, andere of eerder bij Echopraktijk Liva aangeschafte USB-stick niet worden gebruikt voor het opslaan van het (nieuwe) beeld en/of geluidsmateriaal vervaardigd door Echopraktijk Liva.

Echopraktijk Liva kan niet garanderen dat de aangeschafte USB-stick ook door de klant elders kan worden afgespeeld en de klant vrijwaart Echopraktijk Liva voor enige schade die daaruit zou kunnen ontstaan.

 

Auteursrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Echopraktijk Liva is het verboden om beeld en of geluidsmateriaal gemaakt door Echopraktijk Liva te reproduceren anders dan voor eigen gebruik.

Echopraktijk Liva is bevoegd om het verkregen beeldmateriaal te gebruiken voor promotie doeleinden mits de klant nadrukkelijk kenbaar maakt hier niet mee akkoord te zijn. Het materiaal wordt anoniem gebruikt.

Het is niet toegestaan om privé foto- of video-opnames te maken tijdens de echografie.

Beelden gemaakt in de praktijk mogen ook alleen met schriftelijke toestemming van Echopraktijk Liva gebruikt worden.

 

Betaling

Bij het maken van de afspraak wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling is verschuldigd direct na afloop van het bezoek tenzij de echo onderdeel uitmaakt van het reeds betaalde Echopraktijk Liva (Deluxe) pakket.

Het is alleen mogelijk om te betalen met een pinpas, cadeaubon van Echopraktijk Liva of online betaling via het boekingssysteem van Echopraktijk Liva. Als een betaling niet wordt voldaan blijft het beeld en geluidsmateriaal in bezit van Echopraktijk Liva.

 

Aansprakelijkheid

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur.

Echopraktijk Liva is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek en de klant vrijwaart Echopraktijk Liva tevens voor enige aanspraak van derden hieromtrent.

Echopraktijk Liva is niet aansprakelijk voor enige schade – in welke vorm dan ook – aan de klant en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.

 

Geslachtsbepaling

Bij een eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echopraktijk Liva kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele foute beoordeling van het geslacht en de hieruit voortvloeiende gemaakte kosten.

 

Overig

Op de tussen Echopraktijk Liva en klant gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet)nakoming van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.

Waarom een echo laten maken bij Echopraktijk Liva?

Zelf afspraak maken

Direct online een afspraak inplannen. Bepaal zelf je dag, tijdstip en locatie!

Goede prijs

Scherpe prijzen, inclusief foto’s. Uit te breiden met extra’s zoals meer foto’s of foto’s op USB-stick.

Hoogwaardige Echo's

Alle echo’s worden gemaakt door zeer ervaren echoscopistes met liefde voor hun vak.